Úvod

V letošním roce si 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy připomíná 140 let výuky v češtině.


1. LF UK si toto významné výročí připomíná oslavami konanými ve středu 15. listopadu 2023 v prostorech majestátní budovy Hlavova ústavu na pražském Albertově.


Více informací o programu oslav zde


Česká lékařská fakulta tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity zahájila svoji činnost v roce 1883.


Její vznik byl důsledkem vydání zákona o rozdělení pražské univerzity na německou a českou část v roce 1882. Rozdělení se stalo důležitou součástí procesu formování moderního českého národa uvnitř habsburské monarchie. Demografický nárůst české populace v druhé půlce 19. století se odrazil zvyšujícím se zájmem studentů o studium v češtině, což se postupně projevilo početní převahou studentů české lékařské fakulty UK nad počtem studentů lékařské fakulty německé.


Obě lékařské fakulty pokračovaly v činnosti i po vzniku Československa roku 1918.


Po zrušení německé lékařské fakulty po skončení druhé světové války v roce 1945 již existovala pouze česká lékařská fakulta. V roce 1953 došlo k rozdělení lékařské fakulty na tři samostatné fakulty: Fakultu všeobecného lékařství (s připojeným stomatologickým směrem), Fakultu dětského lékařství a Lékařskou fakultu hygienickou. Po sametové revoluci v roce 1990 pak Fakulta všeobecného lékařství změnila název na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.


Detailní informace k historii 1. lékařské fakulty UK najdete zde >.


Podívejte se na: