• Program

Program

Oslavy 140 let výuky 1. lékařské fakulty UK v češtině


proběhnou ve středu 15. listopadu 2023 v prostorech historické budovy budovy Hlavova ústavu (Ústav patologie 1. LF UK a VFN).


Srdečně Vás zveme na unikátní přednáškové pásmo pro širokou veřejnost pokrývající okolnosti vzniku a historii výuky v češtině na 1. LF UK, kterým budou naše oslavy zahájeny.


Přednáškové pásmo – knihovna Hlavova ústavu (vstup zdarma):


REGISTRACE


14:00–14:30

Historické souvislosti vzniku lékařské fakulty UK 1883

doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

14:35–15:05

Významné osobnosti v historii existence české LF UK

MUDr. Bc. Tereza Kopecká, Ph.D.

15:10–15:40

Uzavření české lékařské fakulty 1939

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

15:45–16:15

Vliv komunistického puče na kvalitu výuky na LF UK

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

16:20–16:50

Novodobá historie lékařské fakulty po roce 1989

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.


Slavnostní ceremoniál – posluchárna Hlavova ústavu (pro zvané):


17:00–17:05

Slavnostní zahájení oslav

17:05–17:10

Úvodní proslov zástupce rektorátu UK

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

17:10–17:15

Proslov a slavnostní přípitek děkana 1. LF UK

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

17:15-17:25

Živé vystoupení pěveckého sboru Fakultní základní školy PedF UK Praha 7

Fakultní základní škola PedF UK Praha 7

17:25-17:45

Přednáška na téma vzniku a historie české LF UK (1883–2023)

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

17:45–18:00

Živé vystoupení Dětského pěveckého sboru Klíček

dětský pěvecký sbor Klíček

18:00–18:40

Pro zvané partnery setkání s děkanem 1. LF UK v salonku

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


35. koncert „Fakulta v srdci Karlova“ - kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (vstup zdarma):


Dále Vás srdečně zveme na tradiční podzimní koncert „Fakulta v srdci Karlova“, kterým budou naše oslavy ukončeny. Volný vstup pro širokou veřejnost na tento koncert je zdarma.


35. koncert „Fakulta v srdci Karlova“kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého.

19:00–20:00 Piccolo coro & Piccola orchestra

Téma: úpravy lidových písní
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: